!-- THIS SKIN PROTECTED BY WAWA ! --!>
Hello ! you're strumble upon ilhamku . Please mind your manners . Thanks
//naryz ilhamku// ♥
ilhamku
khuf 4 mazhab
Tuesday, September 16, 2008 | 0 narnians

-khuf bermaksud kasut.kasut tersebut diperbuat daripada kulit yang dipakai menutupi dua belah buku lali keatas seperti stoking.
-al-jaurab bermaksud stoking tebal yang digunakan bagi keharusan wuduk.

*menyapu khuf adalah diharuskan berdasarkan 4 mazhab samada ketika musafir atau bermukim.ianya menepati basuhan dua kaki dalam wuduk.
pendapat 4 mazhab:
i)imam hanbali imam hanafi dan imam syafie mengharuskan pemakaian khuf samada di perumahan atau di dalam keadaan musafir.
ii)imam maliki berpendapat tidak harus samada di perumahan atau pengembaraan.

huraian punca perselisihan:

imam yang berpendapat menyapu khuf harus berdasarkan ayat 6 surah almaidah.namun bagi imam maliki ayat tersebut hanya bagi wuduk,
bertentangan dengan keharusan menyapu khuf.

ciri-ciri stoking atau khuf

i) menutupi keseluruhan kaki yamg wajib dibasuh ketika mengambil wuduk.

ii) tahan dibawa berjalan selama sehari semalam bagi di perumahan dan tiga hari tiga malam bagi yang bermusafir.

iii) hendaklah dari bahan yang suci bukan najis,oleh itu tidak harus menyapu khuf yang dibuat dari kulit babi atau anjing dan kulit binatang yang belum disamak.

iv) memakai khuf dalam keadaan suci dari hadas besar.
| NEWER POST

oo